Arbetarnas Idrottsförening i Slakthusområdet bildad

I slutet av november bildades en ny idrottsförening för knegare i Slakthusområdet. Föreningens syfte är att skapa en grund för arbetare med olika idrottsintressen att kunna utöva dessa tillsammans med sina kamrater på området.

workers sportsInledningsvis håller en dartförening på att organiseras, samtal förs med en krog i närheten som varit positivt inställd till att fungera som ”hemma-arena”. Denna verksamhet kommer förmodligen att bli den första att sjösättas.

Det finns också intresse för att starta upp löpning och kanske kickboxningsverksamhet. Även ett korplag i fotboll ses som en möjlighet framöver, men det kräver såklart tillräckligt många intresserade för att det ska vara möjligt att upprätthålla ett fullt lag.

Slakthuscupen har fått en efterföljare i Arbetarnas Idrottsförening Slakthusområdet. Nu väntar även dart, boxning och löpning för arbetarna i området.

Föreningen kommer även att undersöka möjligheterna att anordna ett löplopp mellan Slakthusområdet och Larsboda, vilket då skulle gå under namnet ”Slakthusflytten”.

Föreningen heter Arbetarnas Idrottsförening Slakthusområdet, och förkortas AIFSHO. Initiativet kommer från Crister Twedberg som jobbat i Slakthusområdet i många år och tidigare försökt starta upp något liknande.

Vid det konstituerande mötet, då föreningen bildades, var stämningen uppsluppen och idéerna många. Alla var dock medvetna om de svårigheter som finns att få sådana här verksamheter att flyta. Främst behövs engagerade personer som kan avsätta lite tid till sin idrottssektion. Därför var inriktningen att få en eller ett par sektioner att börja fungera innan föreningen sätter upp allt för vidlyftiga mål.

För den som är intresserad av föreningens verksamhet i allmänhet, eller av att starta upp någon idrottsverksamhet inom föreningens ram, så kan en ta kontakt med föreningen via mailadressen arbetarnasidrottsforening@gmail.com

Senaste medlemsmötet

Det var första gången som vi höll ett öppet medlemsmöte och temat var flyktingkrisen som dominerar alla medier nuförtiden.

Vi fick höra en inledning som försökte svara på varför det pågår en utvandring från Mellanöstern nu, fyra år efter att befolkningarna försökte kasta ut diktatoriska regimer i flera länder i området, varför det är ett sådant tryck på EUs och Sveriges gränser nu och vad en arbetarpolitik i den här situationen skulle kunna vara. Några punkter som presenterades angående det var:
•Öppna ambassaderna i krigs- och närområdet för asylansökningar så att ett planerat mottagande kan börja komma till stånd och grogrunden för flyktingsmugglingen tas bort
•Välkomna personalförstärkningen som kommer nu. Många är högutbildade eller barn till högutbildade. Sverige behöver en större befolkning för att klara vård, skola, omsorg och pensioner
•Mobilisera fackföreningsrörelsen för att inventera och mobilisera resurser som står oanvända, beslagta stora våningar, villor, slott och inte minst konferensanläggningar, ta fram en nödplan för bostäder, utbildning och nyindustrialisering, öppna arbetsplatserna för nyanlända som kan praktisera och går dubbelt med yrkeskollegor
•Riv upp den så kallade migrationspolitiska överenskommelsen som inte har med migrationspolitik att göra utan är en bredsida mot alla knegare och maktlösa
•Nej till den sociala dumpningen som regeringen vill utsätta alla knegare för med flyktinginvandringen som förevändning

Vi fick också veta att en ny idrottsförening har bildats i området, AIF Slakthusområdet, som kommer att dra igång dart, bowling, boxning och fotboll.

Vi diskuterade också läget på de olika arbetsplatserna i området och vad facket gör.

Nästa öppna medlemsmöte är 12 januari och då kommer en författare som presenterar böcker om arbetarorganisering: ”Slutsnackat” och ”Om strejker”

Vaccsläppet nr 5 ute nu!

Ett specialnummer av Vaccsläppet med rapporter från redaktionens resa till Spanien tillsammans med aktiva i Knegarkampanjerna sprids nu i slakthusområdet.

IMG_0058Här kan man läsa intervjuer med strejkledare från Panrico, ett företag som tillverkar munkar och där produktionen paralyserades i 8 månader i en kamp mot uppsägningar och lönesänkningar, här kan man läsa om kampen mot antifackliga lagar som förbjuder att man går strejkvakt, här finns en rapport från ett besök i norra Spaniens ”slakthusområde” och en arbetaranalys av det omskrivna valet i Katalonien 27 september, där de som vill bryta loss sig från Spanien vann.

Kontakta Knegarkampanjen i slakthusområdet om du vill ha en bunt till ditt företag!