Om oss

Knegarkampanjen Slakthusområdet lanseras som en samlingsplats och ett aktivitetscentra för fabriksarbetare i området, och har till syfte att frige handlingskraft och genom olika initiativ stärka oss arbetare som kollektiv gentemot intressemotståndare på arbetsmarknaden och i samhället.

Vi märker idag hur våra intressen och problemformuleringar alltmer hamnar i skymundan som ett resultat av fackens byråkratiserade toppstyrning. De senaste decennierna har vi kunnat se en trend av frysta löner, minskad anställningstrygghet och hur fasta anställningar alltmer byts ut mot bemanning- och visstidsavtal, som en del i en offensiv från arbetsgivare och lojala politiker.

För att möta detta finns ett behov av att vi som arbetar i området börjar organisera oss gemensamt över fabriksgränserna, då vi inte vinner någonting varaktigt så länge vi är isolerade från varandra. Därmed minskar också arbetsgivarnas möjligheter att försöka spela ut olika anställda mot varandra. Knegarkampanjen tar vid där våra fackföreningar inte längre är tillräckliga, då en fackklubb alltid är begränsad till respektive arbetsplats och till sin karaktär inte lämnar utrymme för nya kampmetoder eller bredare organisering. Därmed kan Knegarkampanjen också bli ett sätt att, i behov och situation, komma runt fredsplikten. Samtidigt strävar en Knegarkampanj till att rusta upp de redan existerande fackföreningarna för att försvara och flytta fram positionerna för kollektivet och ändra styrkeförhållandena.

En Knegarkampanjs uppgift är också att skapa utrymmen för sociala aktiviter, vilket kan vara alltifrån fester och konserter till sport eller bildning i form av studiecirklar och filmvisningar. Just att organisera och självständigt skapa forum som möter sociala behov har varit en av grundbultarna i hur arbetarrörelsen tidigare har kunnat växa. Målet är att åter rusta upp arbetsrörelsen som en medlemsstyrd samhällskraft som strävar efter ett samhälle byggt på oss arbetares intressen och vi uppmuntrar till gränsöverskridande solidaritet, även internationellt.

Vad som utmärker en Knegarkampanj är att den är en politisk förening öppen och fri för alla Slakthusarbetare att bli en del av. En Knegarkampanj har med andra ord låga trösklar, och kan användas som ögon och öron i politiken för våra intressen och för att driva de frågor som inte går att genomföra endast på våra respektive fabriker. Vi ställer oss politiskt oberoende både mot stat och de olika partierna. Som en del i Knegarkampanjens koncept är det däremot en grundförutsättning för engagemang att vi är överens om problemen med olika typer av diskriminering, där rasism, homofobi, sexism endast tjänar arbetsgivarna genom att hålla oss som arbetare uppsplittrade. Knegarkampanjen är inte ett sett för enskilda att sko sig eller använda som en karriärs stege. Det kräver av medlemmarna att man är aktiv och de valda är direkt avsättbara och utan några privilegium.

****

Så, vart ska vi börja? Knegarkampanjen Slaktis föreslår följande ”checklist” att bocka av vad beträffar:

 • att stödja och driva oberoende initiativ som stärker sammanhållningen…
…
  anti-diskrimineringsgrupper på våra arbetsplatser (inom facket eller separat), initiativ och kassor för sociala el. kulturella sammankomster (fester, utflykter)…

 

 • att etablera slakthustidningen ’Vaccsläppet’ på alla områdets firmor…
…
  vi behöver etablera en representativ pressröst för knegare där vi klarar ut gemensamma perspektiv, som är genomtänkta, självständiga och realistiska…

 

 • att skapa ett samhällsforum för livsmedelsknegare med uttalat syfte…
…
  att anpassa vår bransch, och Stockholm i stort, efter våra arbetarklassbehov…

 

 • att hitta samarbetssätt mellan de ordinarie och de inhyrda knegarna…
…
  genom att samla inhyrda tillsammans i företagsöverskridande möten, sporra inhyrda till att bilda medlemsorganisationer för sina behov eller hitta kanaler in i ordinarie personals fackklubbar, bakbinda firmornas frihet att ”plocka in, plocka bort” godtyckligt och stödja lagar och avtalskrav för inhyrdas anställningstrygghet…

 

 • att ifråga om Slakthusflytten tillgodose livsmedelsarbetares intressen…
…
  genom att låta fackklubbar driva på och bli en maktfaktor i hur nya områdets utformandet blir och kräva såväl ett ”Arbetarnas hus” i det nya området där vi kan utöva våra intressen som ett Slakthusmuséum i det gamla.

 

 • att regelbundet kunna samlas med andra knegarkampanjer i landet…
  … genom att hjälpa till att starta andra knegarkampanjer runt om i landet och sammarbeta med den redan befintliga kan sedan se till att träffas två gånger om året för att utbyta erfarenheter och hitta gemensamma handlingslinjer.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s