Arbetarnas Idrottsförening i Slakthusområdet bildad

I slutet av november bildades en ny idrottsförening för knegare i Slakthusområdet. Föreningens syfte är att skapa en grund för arbetare med olika idrottsintressen att kunna utöva dessa tillsammans med sina kamrater på området.

workers sportsInledningsvis håller en dartförening på att organiseras, samtal förs med en krog i närheten som varit positivt inställd till att fungera som ”hemma-arena”. Denna verksamhet kommer förmodligen att bli den första att sjösättas.

Det finns också intresse för att starta upp löpning och kanske kickboxningsverksamhet. Även ett korplag i fotboll ses som en möjlighet framöver, men det kräver såklart tillräckligt många intresserade för att det ska vara möjligt att upprätthålla ett fullt lag.

Slakthuscupen har fått en efterföljare i Arbetarnas Idrottsförening Slakthusområdet. Nu väntar även dart, boxning och löpning för arbetarna i området.

Föreningen kommer även att undersöka möjligheterna att anordna ett löplopp mellan Slakthusområdet och Larsboda, vilket då skulle gå under namnet ”Slakthusflytten”.

Föreningen heter Arbetarnas Idrottsförening Slakthusområdet, och förkortas AIFSHO. Initiativet kommer från Crister Twedberg som jobbat i Slakthusområdet i många år och tidigare försökt starta upp något liknande.

Vid det konstituerande mötet, då föreningen bildades, var stämningen uppsluppen och idéerna många. Alla var dock medvetna om de svårigheter som finns att få sådana här verksamheter att flyta. Främst behövs engagerade personer som kan avsätta lite tid till sin idrottssektion. Därför var inriktningen att få en eller ett par sektioner att börja fungera innan föreningen sätter upp allt för vidlyftiga mål.

För den som är intresserad av föreningens verksamhet i allmänhet, eller av att starta upp någon idrottsverksamhet inom föreningens ram, så kan en ta kontakt med föreningen via mailadressen arbetarnasidrottsforening@gmail.com

Annonser