Vart pekar regeringens livsmedelsstrategi?

Skärmavbild 2017-05-07 kl. 17.29.29

Läs föredraget från Knegarkampanjens årsmöte med en kritisk granskning av livsmedelsbranschens läge och regeringens planer. Klicka på bilden.

Konflikt för facklig frihet i Göteborg

Visste du att…

• det pågår en arbetsmarknadskonflikt i Göteborgs Hamn?
• att 85% av dem som jobbar där har en egen fackförening – Hamnarbetarförbundet – som inte är med i LO eller stödjer socialdemokraterna ekonomiskt?
• att LO-anslutna Transportarbetarförbundet – inte Hamnarbetarförbundet – har kollektivavtalet i hamnen, fast de bara organiserar 15% av personalen?
• att hamnägarna trots detta har erkänt Hamnarbetarförbundet som facklig motpart och förhandlat med dem i 40 år?
• att Hamnarbetarförbundet på olika sätt kämpat för att också få sluta kollektivavtal under dessa 40 år?
• att Göteborgs Kommun sålt ut hamnen till A.P. Moller-Maersk Group som är en internationell logistikkoncern med containerhamnar på fem kontinenter?

containerhamn

Containerhamn

• att A.P. Moller-Maersk Group bedriver ”union busting” – aggressiva antifackliga handlingar – som har lett till att både Unionen och Ledarna lagt ned sin fackliga verksamhet i hamnen?
• att A.P. Moller-Maersk Group har avsatt Hamnarbetarförbundets skyddsombud och brutit mot både Semesterlagen och Föräldraledighetslagen?
• att A.P. Moller-Maersk Group har dragit in Hamnarbetarförbundets ordförandes fackliga tid och därmed gjort det omöjligt för honom att företräda sina medlemmar?
• att Hamnarbetarförbundet har strejkat både under våren och hösten i år 2016?
• att arbetsgivarorganisationerna i Sverige anser att det ska blir förbjudet för andra än LO-facken att strejka och att LO-facket Transport inte har stött Hamnarbetarnas i deras konflikt med A.P. Moller-Maersk Group?
• att Hamnarbetarna beskriver sig själva såhär på sin hemsida: ”Fackförbundet där medlemmarna bestämmer. Svenska Hamnarbetarförbundet är det fristående fackförbundet för hamnarbetare och arbetare med närliggande arbetsuppgifter. Grundvalen i Hamnarbetarförbundet är medlemmarnas bestämmanderätt; alla viktiga beslut om avtal och konflikter fattas av berörda medlemmar och alla funktionärer väljs för begränsade mandatperioder av medlemmarna i öppna och demokratiska val. Förbundets avdelningar är självständiga enheter i vilka medlemmarna bestämmer över sina egna angelägenheter. I Hamnarbetarförbundet samsas facklig tradition med förnyelse på ett sätt som endast är möjligt i en organisation som enbart består av sina medlemmar och som bygger på medlemmarnas engagemang och delaktighet.”
• att Göteborgs Hamn är Skandinaviens största hamn och att 30% av Sveriges export passerar där?
• att Knegarkampanjen håller löpande kontakt med Hamnarbetarförbundet angående solidaritet och utbyte och kommer att hålla ett informationsmöte efter årsskiftet?

Annika B

MOTIONER TILL LOs KONGRESS 2016 LIVS-klubbarna Olle Nybergs Deli och Gudruns

Till Livs-klubbar i Sverige!
Inför den kongress som LO förbereder i vår är vi två livsklubbar i Slakthusområdet i Stockholm som har skrivit tre motioner för att åtgärda problem som vi ser i vår fackliga vardag, nämligen

  • bemanningseländet med otrygghet och press på allas arbetsvillkor
  • omöjligheten att ta till konflikt för att hejda avtalsbrott och även flytta fram våra positioner och förbättra villkoren samt
  • behovet av en alltigenom fackligt ägd och kontrollerad A-kassa. Problemet med att vi inte äger villkoren i A-kassan har verkligen kommit upp i ljuset i och med alla försämringar som varit i den och vi har fått klart för oss att en stor del av löneutrymmet skickas direkt till staten som faktiskt till stor del kontrollerar A-kassorna. Vi har därmed bundit ris åt våra egna ryggar och bestämmer vare sig avgifterna eller utbetalningsvillkoren såsom medlemsorganisation.

Förbundsledningen har inte bara avslagit motionerna, de har dessutom använt argument som är direkt tagna från arbetsgivare och statsbyråkrater. Och det stannar inte vid det utan motionerna stoppas också från att nå ombuden som kommer till LO-kongressen, för så ser stadgarna ut nuförtiden. Vi har ingen rätt att komma till tals på LOs kongress om inte Livs-ledningen vill.

Klubbarnas motioner stoppade!

Klubbarnas motioner stoppade!

Men vi tycker att det är orimligt att vi som finansierar LOs hela existens och verksamhet inte kan göra vår röst hörd på kongressen. Vi anser att de problem vi tar upp behöver diskuteras i hela den fackliga rörelsen.
Vi har därför besvarat förbundets tre avslag till oss och vill informera alla livsklubbar och hoppas på att fler ser behovet av en generell diskussion om vad vi ska ha facken till och vad våra uppgifter är.

Läs våra svar här!