Öppet brev till dem som ansvarar för vår framtid

Detta brev riktar sig till dem som har ansvar för flytten av Slakthusområdet och skapandet av ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda (framförallt dem i Fastighetsnämnden med anledning av dess möte den 20e oktober) men även stadshusledningen.

Vi som skriver är en grupp köttarbetare som startat en arbetarförening i Slakthusområdet, som varit aktiv de senaste åren under namnet Knegarkampanjen-Slakthusområdet. Vi har kunnat konstatera att väldigt lite information nått oss som jobbar på golvet och att det bland arbetskamrater finns lite av en uppgiven känsla eftersom våra åsikter i frågan inte tas med. När vi nu äntligen fått reda på att frågan ska tas upp i både Exploateringsnämnden och Fastighetsnämnden och vill gå dit för att lyssna får vi höra att det inte är öppet för allmänheten.

stadshuset

Stockholms Stadshus där besluten tas

Är vi arbetare för korkade eller för fattiga för att kunna vara med i beredningen, eller överhuvudtaget få ta del av en fråga som kommer att påverka resten av våra yrkesverksamma liv?

Vi vet inte om bristen information till oss på arbetsplatserna beror på politikerna, företagen eller fackförbunden centralt, eller om det generellt anses att vi knegare inte har att göra med vad ni höjdare sysslar med. Men vi hoppas på att syndarna nu sent omsider skall vakna och begär därför följande:

* En redig och förståelig redogörelse för vad som sker med flytten och om inflyttningsdatumet står kvar.

* Information om vilka företag som ingår skall redovisas.

* Att fackklubbarna i Slakthusområdet skall bli remissinstans för frågor rörande slakthusflytten.

* Att möjligheterna till ett Arbetarnas Hus i området utreds. Vi ser behov av ett eget utrymme för oss som jobbar i området för möten, träning, sociala aktiviteter med mer. Det som behövs är att vi kan komma fram med en finansieringsplan och medgörlighet från politikernas sida. Som det ser ut nu finns det ingen möjlighet att diskutera dessa frågor för oss utan det är överlämnat till gruppen av politiker, chefer och tjänstemän.

Anledningen till att vi vill veta dessa frågor är inte enbart för att de har direkt relevans till våra liv utan även för att vi ska kunna vara med och påverka utgången av det nya området där vi kommer spendera merparten av våra vakna timmar. Vi tror att vi som arbetare besitter relevanta kunskaper som inte en tjänsteman eller arbetsgivare har och som därför behövs för ett bra resultat. Än så länge har vi lämnats utanför.

Allt runt slakthusplanerna har varit en parodi från dag ett, ”matstaden”, IKEA eller bostäder etc. Politikerprojekten har varit många och högtflygande. Varje ny stadshuskonstellation har velat sätta sin prägel på besluten. Måtte vi nu komma till vägs ände och tillsammans lösa frågan.

Korta och koncisa svar från er kan komma att publiceras i slakthusarbetarnas tidning Vaccsläppet. Vi är även öppna för att bjuda in representanter från er att komma och berätta vad som händer på något av våra möten.

Tack på förhand
Knegarkampanjen-Slakthusområdet

Annonser

Politikerna sitter bakom stängda dörrar

Idag 15 oktober hade två representanter för tidningen Vaccsläppet tänkt sig att nöta bänkarna i  stadshuset för att lyssna på Exploateringsnämndens diskussion om Larsboda Livsmedelscenter men det gick vi bet på. Det visade sig att mötet är slutet! Man kan inte ens komma in och sitta bredvid och lyssna tyst som en mus. Detta gäller alla nämndens möten och ingen som tillhör ”allmänheten” släpps in.

Bråvallasalen

Exploateringsnämndens möteslokaler

De som har tillgång till planerna för ett nytt livsmedelscenter är kommunpolitiker, experter och tjänstemän i stadshuset och företagsledningarna i Slakthusområdet. Precis som Egon skrev i Vaccsläppet nr 4 har vare sig några  fackföreningar eller de anställda på firmorna bjudits in för att granska planerna eller komma med förslag. Och nu när besluten är på gång kan de uppenbarligen stänga ute oss anställda eftersom vi tillhör ”allmänheten” och rättigheterna uppenbarligen inte är till för oss utan bara för dem.

Vaccsläppet gör ett nytt försök nästa veckan när samma sak ska diskuteras i Fastighetsnämnden.

La Vaca