Vaccsläpp nr 7

Nu är Vaccläppet nr 7 ute i området. Håll utkik efter distributörerna på morgnarna innan jobbet. Förhoppningsvis kan man också hitta den på Roffes Grill under mellandagarna.

Innehåll:

•Intervjuer med arbetare på Olle Nybergs och Gudruns

•Reportage från Slakthuscupen

•Om uppsägningshot på Qibbla Halal

•Hur man löneförhandlar kollektivt

•Svensk livsmedelsindustri inför globaliseringen

•Recept på julsnaps och vinbladsdolmar

img_0305

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läs gamla nummer på sidan Vaccsläppet

Vaccsläppet nr 5 ute nu!

Ett specialnummer av Vaccsläppet med rapporter från redaktionens resa till Spanien tillsammans med aktiva i Knegarkampanjerna sprids nu i slakthusområdet.

IMG_0058Här kan man läsa intervjuer med strejkledare från Panrico, ett företag som tillverkar munkar och där produktionen paralyserades i 8 månader i en kamp mot uppsägningar och lönesänkningar, här kan man läsa om kampen mot antifackliga lagar som förbjuder att man går strejkvakt, här finns en rapport från ett besök i norra Spaniens ”slakthusområde” och en arbetaranalys av det omskrivna valet i Katalonien 27 september, där de som vill bryta loss sig från Spanien vann.

Kontakta Knegarkampanjen i slakthusområdet om du vill ha en bunt till ditt företag!

Medlemsmöte 13 oktober

Varannan tisdag kl 16.30 är det medlemsmöte i lokalen på Slakthusgatan 15. Den gångna veckan var det väldigt intressanta diskussioner.

Delar av styrelsen hade tillsammans med en kamrat från Kiruna varit på studie- och utbytesresa till Barcelona i Katalonien i Spanien.

Vallokal 27 september

Vallokal 27 september

På plats hade de följt regionalvalet den 27 september och intervjuat aktiva inom arbetarrörelsen, de hade träffat några av strejkledarna för den längsta strejken i Spaniens demokratiska historia, på företaget Panrico där man strejkat mot massavsked i 8 månader, fackliga aktiva inom UGT (motsvarande svenska LO) som hotas av fängelsestraff för att de gått strejkvakt, gruvarbetare och även besökt ett av de viktigaste slakthusområdena i Europa med ett slakteri som producerar kött till hela Europa.

Strejkledare Panrico

Strejkledare Panrico

De medlemmar som är fackligt aktiva i slakthusområdet berättade sen att de hållit det första gemensamma fackliga medlemsmötet någonsin i området och att nästan 50 personer deltagit. Samarbetet ska fortsätta kring flera frågor, bl a problemen med bemanningsföretag och anställningsvillkor. På mötet antog man också flera motioner till LO-kongressen, för lokal konflikträtt, för medlemsägd A-kassa och för ett bemanningsanställdas förbund.

Till mötet kom också Vaccsläppets redaktion med nytryckta tidningar som alla skulle hjälpas åt att sprida på sina firmor.

Nästa medlemsmöte hålls 27 oktober. Alla som jobbar i livsmedelsföretagen på slakthusområdet, som inte har en arbetsledande befattning och som delar våran grundsyn är välkomna som medlemmar i föreningen. Det kostar 300:- år.

Stödmedlem Annika
__

Lite om strejken på Panrico som ägs av ett amerikanskt riskkapitalbolag

•Panrico tillverkar donuts och hade 210 anställda. Fabriken ligger i Vallés i industribältet utanför Barcelona.

•Strejken bröt ut 13 oktober 2013 men när facken ville avbryta den två dagar senare för att inleda förhandlingar vägrade arbetarna att återgå till arbetet för man litade inte på företaget, myndigheterna eller de fackliga förhandlarna pga att de tidigare sänkt lönerna med 25% och sparkat 100 arbetskamrater

•När strejken bröt ut angreps arbetarna våldsamt av polisen men de lyckades pressa tillbaka angreppet, se här

•Man blockerade produktionen i 8 månader och hade strejkvakt dygnet runt, utanför anläggningen.
•Man försökte också stoppa distributionen av företagets produkter. Man gjorde aktioner i livsmedelshallarna för att få bort dem från hyllorna, bla här på Carrefour:

•Man hade både en egen strejkkassa och en stödkommitté men misslyckades med att få spridning på strejken till andra anläggningar, att få fackföreningsrörelsen att stödja dem och att bygga upp den solidaritetsrörelse som hade varit nödvändig.

•Strejken avbröts i juni 2014 och företaget fick igenom sitt nedskärningspaket.

Börjar det tas steg för ett nytt köttområde i Larsboda?

Ur Vaccsläppet nr 4:

Under en lång period har vi inte hört något. Många tror att flytten inte blir av alls. Men för dem som inte följer Stockholms Stad och dess nämnders utskick väldigt noga, kan Vaccsläppet nu meddela att flytten kommer att tas upp i Exploateringsnämnden redan nu i oktober.

Det handlar om dels om ett förslag till Exploateringsnämnden om att överlåta mark i Larsboda till Fastighetsnämnden som är de som ska förvalta den. Fastighetsnämnden har i sin tur lagt ett förslag till Kommunfullmäktige om ett inriktningsbeslut för det nya området.

I det dokumentet (går att läsa om man klickar här) finns mycket av det som redan skrivits om i Vaccsläppet nummer 2 där vi intervjuade fastighetsnämndens projektledare Sassan Sanjari om Larsboda som ett nytt center för livsmedelsproduktion i Stockholm.

Något som däremot är nytt är att inflyttningsdatumet skjuts fram ett år till 2019. Någon direkt anledning går inte att finna men rapporten tar upp faran med att projektet drar ur på tiden vilket kan få företag att dra sig ut och hitta andra områden att placera sig på alternativt få ekonomiska förluster och inte kunna expandera, vilket skulle kunna få inverkan på projektet i sin helhet.

Vi får också kostnaderna framlagda på 1900 miljoner kronor där den största delen ska gå till trafikombyggnationer för att kunna köra tunga transporter varje dag.

Allt som allt kommer det att kunna byggas 49 000m2 uthyrbart, varav 35 000m2 är produktionslokaler på bottenvåningen till de företag som anmält intresse. Det innebär en expansionsmöjlighet på 5-15%.

Larsboda-livsmedelscentrum

Stockholms Stads vision för Larsboda livsmedelscenter

Några positiva aspekter som finns är ambitionerna att bygga det hela miljövänligt och få det miljöcertifierat. Till exempel planeras att ta tillvara värmeöverskott och en ”områdesgemensam mediacentral där processkyla och varmvatten produceras samtidigt som värme återvinns från kylaggregat och avloppsvatten”. Det ska också göras plats för solceller på taken och gröna områden för rekreation. 400 parkeringsplatser ska finnas tillgängliga.

Enligt samma dokument så har ”en aktiv dialog förts med livsmedelsföretagen och representanter från Slakthusområdets företagarförenings styrelse”. Dock nämns inget varken om fackförbund och än mindre om oss som jobbar och i slutändan påverkas av allt detta.

Vaccsläppet kommer att vara på Exploateringsnämndens möte den 15 oktober för att kunna rapportera därifrån. Vi kommer också försöka se till vilket sätt vi arbetare kan få våra åsikter hörda och intressen tillgodosedda – för än så länge har det inte gjorts mycket på den fronten.

Egon