Kamp för arbetares rätt… i hela EU

Flygblad om attackerna inom EU och Sverige mot fackliga rättigheter och våra krav på lokal strejkrätt och ett arbetarsskydd mot staplandet av visstidsanställningar.

Klicka på bilderna för att ladda ned och skriva ut och sprida på din arbetsplats.

Skärmavbild 2015-12-13 kl. 19.47.05Skärmavbild 2015-12-13 kl. 19.47.19

Annonser

Senaste medlemsmötet

Det var första gången som vi höll ett öppet medlemsmöte och temat var flyktingkrisen som dominerar alla medier nuförtiden.

Vi fick höra en inledning som försökte svara på varför det pågår en utvandring från Mellanöstern nu, fyra år efter att befolkningarna försökte kasta ut diktatoriska regimer i flera länder i området, varför det är ett sådant tryck på EUs och Sveriges gränser nu och vad en arbetarpolitik i den här situationen skulle kunna vara. Några punkter som presenterades angående det var:
•Öppna ambassaderna i krigs- och närområdet för asylansökningar så att ett planerat mottagande kan börja komma till stånd och grogrunden för flyktingsmugglingen tas bort
•Välkomna personalförstärkningen som kommer nu. Många är högutbildade eller barn till högutbildade. Sverige behöver en större befolkning för att klara vård, skola, omsorg och pensioner
•Mobilisera fackföreningsrörelsen för att inventera och mobilisera resurser som står oanvända, beslagta stora våningar, villor, slott och inte minst konferensanläggningar, ta fram en nödplan för bostäder, utbildning och nyindustrialisering, öppna arbetsplatserna för nyanlända som kan praktisera och går dubbelt med yrkeskollegor
•Riv upp den så kallade migrationspolitiska överenskommelsen som inte har med migrationspolitik att göra utan är en bredsida mot alla knegare och maktlösa
•Nej till den sociala dumpningen som regeringen vill utsätta alla knegare för med flyktinginvandringen som förevändning

Vi fick också veta att en ny idrottsförening har bildats i området, AIF Slakthusområdet, som kommer att dra igång dart, bowling, boxning och fotboll.

Vi diskuterade också läget på de olika arbetsplatserna i området och vad facket gör.

Nästa öppna medlemsmöte är 12 januari och då kommer en författare som presenterar böcker om arbetarorganisering: ”Slutsnackat” och ”Om strejker”

Vaccsläppet nr 5 ute nu!

Ett specialnummer av Vaccsläppet med rapporter från redaktionens resa till Spanien tillsammans med aktiva i Knegarkampanjerna sprids nu i slakthusområdet.

IMG_0058Här kan man läsa intervjuer med strejkledare från Panrico, ett företag som tillverkar munkar och där produktionen paralyserades i 8 månader i en kamp mot uppsägningar och lönesänkningar, här kan man läsa om kampen mot antifackliga lagar som förbjuder att man går strejkvakt, här finns en rapport från ett besök i norra Spaniens ”slakthusområde” och en arbetaranalys av det omskrivna valet i Katalonien 27 september, där de som vill bryta loss sig från Spanien vann.

Kontakta Knegarkampanjen i slakthusområdet om du vill ha en bunt till ditt företag!

Vad händer framöver?

Vi kommer inom Knegarkampanjen-Slakthusområdet göra lite förändringar framöver.

Från och med i december kommer vi hålla öppna möten första tisdagen i månaden där vi förutom att diskutera vad som händer runt omkring i området också kommer att ha en bredare politisk punkt med inledning och diskussion. Ämnet kommer att vara saker som är aktuella och meddelas innan mötet så att folk som vill kan förbereda sig.

Redan tisdagen den 1 december kommer vi hålla ett möte på temat flyktingfrågan som tar upp både vad som sker i Sverige när många flyktingar kommer, men också varför det kommer mycket folk just nu.

I januari avviker vi från schemat då det inte blir något möte första tisdagen. Istället så har vi bjudit in gruppen ”Folkrörelse på arbetsplatsen” den 12 januari för att lansera sista boken i sin serie som handlar om att bygga upp den kollektiva styrkan på arbetsplatser. Boken heter ”Om strejk” och vi är väldigt glada att få vara med och lansera den.

I perioden mellan mötena finns det plats för de olika kampanjgrupper som finns att mötas och göra saker. Idén är att ha en ganska stor variation av sådana grupper för att kunna få med så många som jobbar i området som möjligt på olika aktiviteter. Det som finns nu är allt från studier, hjälpa till med tidningen Vaccsläppet, dokumentera i området genom fotografi, starta en Arbetarnas Idrottsförening med möjlighet till dart, bowling, långdistanslöpning och fotboll med mer. Det är öppet för förslag och idéer.

Vi planerar också att se om det går att expandera och få knegarkampanjer i andra arbetarområden och arbetsplatser under nästa år med planer på en liten agitationsturné runt våren.

Styrelsen

Öppet brev till dem som ansvarar för vår framtid

Detta brev riktar sig till dem som har ansvar för flytten av Slakthusområdet och skapandet av ett nytt livsmedelscentrum i Larsboda (framförallt dem i Fastighetsnämnden med anledning av dess möte den 20e oktober) men även stadshusledningen.

Vi som skriver är en grupp köttarbetare som startat en arbetarförening i Slakthusområdet, som varit aktiv de senaste åren under namnet Knegarkampanjen-Slakthusområdet. Vi har kunnat konstatera att väldigt lite information nått oss som jobbar på golvet och att det bland arbetskamrater finns lite av en uppgiven känsla eftersom våra åsikter i frågan inte tas med. När vi nu äntligen fått reda på att frågan ska tas upp i både Exploateringsnämnden och Fastighetsnämnden och vill gå dit för att lyssna får vi höra att det inte är öppet för allmänheten.

stadshuset

Stockholms Stadshus där besluten tas

Är vi arbetare för korkade eller för fattiga för att kunna vara med i beredningen, eller överhuvudtaget få ta del av en fråga som kommer att påverka resten av våra yrkesverksamma liv?

Vi vet inte om bristen information till oss på arbetsplatserna beror på politikerna, företagen eller fackförbunden centralt, eller om det generellt anses att vi knegare inte har att göra med vad ni höjdare sysslar med. Men vi hoppas på att syndarna nu sent omsider skall vakna och begär därför följande:

* En redig och förståelig redogörelse för vad som sker med flytten och om inflyttningsdatumet står kvar.

* Information om vilka företag som ingår skall redovisas.

* Att fackklubbarna i Slakthusområdet skall bli remissinstans för frågor rörande slakthusflytten.

* Att möjligheterna till ett Arbetarnas Hus i området utreds. Vi ser behov av ett eget utrymme för oss som jobbar i området för möten, träning, sociala aktiviteter med mer. Det som behövs är att vi kan komma fram med en finansieringsplan och medgörlighet från politikernas sida. Som det ser ut nu finns det ingen möjlighet att diskutera dessa frågor för oss utan det är överlämnat till gruppen av politiker, chefer och tjänstemän.

Anledningen till att vi vill veta dessa frågor är inte enbart för att de har direkt relevans till våra liv utan även för att vi ska kunna vara med och påverka utgången av det nya området där vi kommer spendera merparten av våra vakna timmar. Vi tror att vi som arbetare besitter relevanta kunskaper som inte en tjänsteman eller arbetsgivare har och som därför behövs för ett bra resultat. Än så länge har vi lämnats utanför.

Allt runt slakthusplanerna har varit en parodi från dag ett, ”matstaden”, IKEA eller bostäder etc. Politikerprojekten har varit många och högtflygande. Varje ny stadshuskonstellation har velat sätta sin prägel på besluten. Måtte vi nu komma till vägs ände och tillsammans lösa frågan.

Korta och koncisa svar från er kan komma att publiceras i slakthusarbetarnas tidning Vaccsläppet. Vi är även öppna för att bjuda in representanter från er att komma och berätta vad som händer på något av våra möten.

Tack på förhand
Knegarkampanjen-Slakthusområdet

Medlemsmöte 13 oktober

Varannan tisdag kl 16.30 är det medlemsmöte i lokalen på Slakthusgatan 15. Den gångna veckan var det väldigt intressanta diskussioner.

Delar av styrelsen hade tillsammans med en kamrat från Kiruna varit på studie- och utbytesresa till Barcelona i Katalonien i Spanien.

Vallokal 27 september

Vallokal 27 september

På plats hade de följt regionalvalet den 27 september och intervjuat aktiva inom arbetarrörelsen, de hade träffat några av strejkledarna för den längsta strejken i Spaniens demokratiska historia, på företaget Panrico där man strejkat mot massavsked i 8 månader, fackliga aktiva inom UGT (motsvarande svenska LO) som hotas av fängelsestraff för att de gått strejkvakt, gruvarbetare och även besökt ett av de viktigaste slakthusområdena i Europa med ett slakteri som producerar kött till hela Europa.

Strejkledare Panrico

Strejkledare Panrico

De medlemmar som är fackligt aktiva i slakthusområdet berättade sen att de hållit det första gemensamma fackliga medlemsmötet någonsin i området och att nästan 50 personer deltagit. Samarbetet ska fortsätta kring flera frågor, bl a problemen med bemanningsföretag och anställningsvillkor. På mötet antog man också flera motioner till LO-kongressen, för lokal konflikträtt, för medlemsägd A-kassa och för ett bemanningsanställdas förbund.

Till mötet kom också Vaccsläppets redaktion med nytryckta tidningar som alla skulle hjälpas åt att sprida på sina firmor.

Nästa medlemsmöte hålls 27 oktober. Alla som jobbar i livsmedelsföretagen på slakthusområdet, som inte har en arbetsledande befattning och som delar våran grundsyn är välkomna som medlemmar i föreningen. Det kostar 300:- år.

Stödmedlem Annika
__

Lite om strejken på Panrico som ägs av ett amerikanskt riskkapitalbolag

•Panrico tillverkar donuts och hade 210 anställda. Fabriken ligger i Vallés i industribältet utanför Barcelona.

•Strejken bröt ut 13 oktober 2013 men när facken ville avbryta den två dagar senare för att inleda förhandlingar vägrade arbetarna att återgå till arbetet för man litade inte på företaget, myndigheterna eller de fackliga förhandlarna pga att de tidigare sänkt lönerna med 25% och sparkat 100 arbetskamrater

•När strejken bröt ut angreps arbetarna våldsamt av polisen men de lyckades pressa tillbaka angreppet, se här

•Man blockerade produktionen i 8 månader och hade strejkvakt dygnet runt, utanför anläggningen.
•Man försökte också stoppa distributionen av företagets produkter. Man gjorde aktioner i livsmedelshallarna för att få bort dem från hyllorna, bla här på Carrefour:

•Man hade både en egen strejkkassa och en stödkommitté men misslyckades med att få spridning på strejken till andra anläggningar, att få fackföreningsrörelsen att stödja dem och att bygga upp den solidaritetsrörelse som hade varit nödvändig.

•Strejken avbröts i juni 2014 och företaget fick igenom sitt nedskärningspaket.

Politikerna sitter bakom stängda dörrar

Idag 15 oktober hade två representanter för tidningen Vaccsläppet tänkt sig att nöta bänkarna i  stadshuset för att lyssna på Exploateringsnämndens diskussion om Larsboda Livsmedelscenter men det gick vi bet på. Det visade sig att mötet är slutet! Man kan inte ens komma in och sitta bredvid och lyssna tyst som en mus. Detta gäller alla nämndens möten och ingen som tillhör ”allmänheten” släpps in.

Bråvallasalen

Exploateringsnämndens möteslokaler

De som har tillgång till planerna för ett nytt livsmedelscenter är kommunpolitiker, experter och tjänstemän i stadshuset och företagsledningarna i Slakthusområdet. Precis som Egon skrev i Vaccsläppet nr 4 har vare sig några  fackföreningar eller de anställda på firmorna bjudits in för att granska planerna eller komma med förslag. Och nu när besluten är på gång kan de uppenbarligen stänga ute oss anställda eftersom vi tillhör ”allmänheten” och rättigheterna uppenbarligen inte är till för oss utan bara för dem.

Vaccsläppet gör ett nytt försök nästa veckan när samma sak ska diskuteras i Fastighetsnämnden.

La Vaca