Börjar det tas steg för ett nytt köttområde i Larsboda?

Ur Vaccsläppet nr 4:

Under en lång period har vi inte hört något. Många tror att flytten inte blir av alls. Men för dem som inte följer Stockholms Stad och dess nämnders utskick väldigt noga, kan Vaccsläppet nu meddela att flytten kommer att tas upp i Exploateringsnämnden redan nu i oktober.

Det handlar om dels om ett förslag till Exploateringsnämnden om att överlåta mark i Larsboda till Fastighetsnämnden som är de som ska förvalta den. Fastighetsnämnden har i sin tur lagt ett förslag till Kommunfullmäktige om ett inriktningsbeslut för det nya området.

I det dokumentet (går att läsa om man klickar här) finns mycket av det som redan skrivits om i Vaccsläppet nummer 2 där vi intervjuade fastighetsnämndens projektledare Sassan Sanjari om Larsboda som ett nytt center för livsmedelsproduktion i Stockholm.

Något som däremot är nytt är att inflyttningsdatumet skjuts fram ett år till 2019. Någon direkt anledning går inte att finna men rapporten tar upp faran med att projektet drar ur på tiden vilket kan få företag att dra sig ut och hitta andra områden att placera sig på alternativt få ekonomiska förluster och inte kunna expandera, vilket skulle kunna få inverkan på projektet i sin helhet.

Vi får också kostnaderna framlagda på 1900 miljoner kronor där den största delen ska gå till trafikombyggnationer för att kunna köra tunga transporter varje dag.

Allt som allt kommer det att kunna byggas 49 000m2 uthyrbart, varav 35 000m2 är produktionslokaler på bottenvåningen till de företag som anmält intresse. Det innebär en expansionsmöjlighet på 5-15%.

Larsboda-livsmedelscentrum

Stockholms Stads vision för Larsboda livsmedelscenter

Några positiva aspekter som finns är ambitionerna att bygga det hela miljövänligt och få det miljöcertifierat. Till exempel planeras att ta tillvara värmeöverskott och en ”områdesgemensam mediacentral där processkyla och varmvatten produceras samtidigt som värme återvinns från kylaggregat och avloppsvatten”. Det ska också göras plats för solceller på taken och gröna områden för rekreation. 400 parkeringsplatser ska finnas tillgängliga.

Enligt samma dokument så har ”en aktiv dialog förts med livsmedelsföretagen och representanter från Slakthusområdets företagarförenings styrelse”. Dock nämns inget varken om fackförbund och än mindre om oss som jobbar och i slutändan påverkas av allt detta.

Vaccsläppet kommer att vara på Exploateringsnämndens möte den 15 oktober för att kunna rapportera därifrån. Vi kommer också försöka se till vilket sätt vi arbetare kan få våra åsikter hörda och intressen tillgodosedda – för än så länge har det inte gjorts mycket på den fronten.

Egon

Annonser